Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng. Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 0912831186

Chính sách bảo mật của Lâm Vélo

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với lamvelo.com (gọi tắt là Lâm Vélo). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm trên trang web Lâm Vélo. Thông Báo Chính Sách này giải thích:

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được Lâm Vélo xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
 • Cách thức Lâm Vélo xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
 • Mục đích Lâm Vélo thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà Lâm Vélo có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức Lâm Vélo giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo sau khi Lâm Vélo đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo

  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do Lâm Vélo yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để Lâm Vélo xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, Lâm Vélo sẽ không thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm liên quan và việc đăng ký dịch vụ và/hoặc sản phẩm của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo của bạn

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Lâm Vélo. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà Lâm Vélo có thể thu thập trực tiếp từ bạn: Họ và tên – Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động – Email – Thông tin thẻ tín dung. Nếu bạn muốn Lâm Vélo ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, Lâm Vélo sẽ không thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm liên quan cho bạn.
 3. Khi bạn truy cập các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo

  • Khi bạn truy cập bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Lâm Vélo, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.
  • Lâm Vélo có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Lâm Vélo, bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • Cookies cho phép Lâm Vélo lưu lại các trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp Lâm Vélo thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. Lâm Vélo có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • Bạn có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt Internet của bạn không chấp nhập cookies.
  • Lâm Vélo cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép Lâm Vélo đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích Lâm Vélo xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:

  • Xác định danh tính của bạn.
  • Đánh giá và/hoặc xác định khả năng mua hàng của bạn.
  • Cung cấp một trong các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo đã cung cấp cho bạn.
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Cải thiện chất lượng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm cụ thể cho bạn.
  • Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến Lâm Vélo liên quan đến các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Duy trì và phát triển các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để Lâm Vélo nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ và/hoặc sản phẩm mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • Hỗ trợ Lâm Vélo am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để Lâm Vélo có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 2.1 nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để Lâm Vélo xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với Lâm Vélo cho các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo và ngừng sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm do Lâm Vélo cung cấp.
 3. Lâm Vélo sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 2.1.
 4. Ngoài ra, Lâm Vélo có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn: 

- Các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm khác của Lâm Vélo như: Giới thiệu dự án mới, Giới thiệu sản phẩm mới, sự kiện, tin tức,…

- Các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của các bên thứ ba mà Lâm Vélo thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn. 

  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web Lâm Vélo và/hoặc các thông tin Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin về sản phẩm bạn đã mua của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.

3. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. Lâm Vélo trao cho bạn sự chọn lựa để thông tin của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Lâm Vélo. Có hai cách để thực hiện:
  • Bạn có thể lưu trữ thông tin của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Lâm Vélo bằng cách cung cấp các thông tin chúng tôi yêu cầu.
  • Không cung cấp bất kỳ thông tin nào nếu bạn không muốn hoặc không có nhu cầu.
 2. Lâm Vélo không cho phép quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Lâm Vélo, không ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trừ chính bạn.
 3. Lâm Vélo sẽ thực hiện các bước hợp lý để các bên không đạt được quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Lâm Vélo, khi chưa có sự đồng ý của Lâm Vélo. Tuy nhiên, Lâm Vélo không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, Lâm Vélo có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo.

4. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của Lâm Vélo là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ: - Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân. - Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo. - Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào. - Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ Lâm Vélo. - Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi. 
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó Lâm Vélo sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những Dịch vụ và/hoặc sản phẩm mà bạn đã đặt mua.

5. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lâm Vélo sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, Lâm Vélo, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Lâm Vélo cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Lâm Vélo có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ và/hoặc sản phẩm cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên Lâm Vélo, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email  support@lamvelo.com

 

7. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo và bạn đến các cơ hội phù hợp:
  • Các Nhà cung cấp/Nhà phân phối đối tác của Lâm Vélo
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với Lâm Vélo để hỗ trợ Lâm Vélo thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ và/hoặc sản phẩm sau:
   • Dịch vụ và/hoặc sản phẩm hồ sơ/đánh giá. - Dịch vụ và/hoặc sản phẩm nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
   • Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp 
  • Các đối tác chiến lược làm việc với Lâm Vélo để cung cấp một trong các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng Lâm Vélo.
   • Các tư vấn chuyên nghiệp của Lâm Vélo khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Lâm Vélo.
   • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của Lâm Vélo (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo mà họ sở hữu.
   • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. Lâm Vélo không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với Lâm Vélo.

8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho Lâm Vélo các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với Lâm Vélo qua email support@lamvelo.com
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho Lâm Vélo mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Lâm Vélo, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

9. CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Lâm Vélo có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo.

10. CÁC TRANG LIÊN KẾT

 1. Các trang web thuộc Lâm Vélo có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. Lâm Vélo không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ và/hoặc sản phẩm đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.
 2. Bạn có thể truy cập vào trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm đăng nhập như là Facebook Connect. Dịch vụ và/hoặc sản phẩm này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ và/hoặc sản phẩm như Facebook Connect cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.
 3. Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như các widget và nút like/share/comment Facebook, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các Tính năng hoạt động tốt. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với những Tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.

11. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Lâm Vélo như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với Lâm Vélo qua email support@lamvelo.com
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc các bên liên quan nắm giữ thông tin cá nhân của bạn cung cấp thông tin cho Lâm Vélo.

12. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Lâm Vélo không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ và/hoặc sản phẩm. Dịch vụ và/hoặc sản phẩm và nội dung của Dịch vụ và/hoặc sản phẩm không nhắm tới trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Thông Báo Chính Sách này, vui lòng gửi email tới địa chỉ support@lamvelo.com để được giải đáp nhanh nhất.